28. březen – den učitelů

Milé kolegyně a kolegové, učitelé po celé republice. Když životem zkoušený Jan Amos Komenský sepisoval všemožná díla o světě, vzdělání, netušil, že Škola hrou a Svět v obrazech budou v současné době tak důležité v naši práci, jak kdy jindy! Nemyslíme snad jen obsah obsah těchto děl, ale především pojmenování jeho knih nás dnes inspiruje při přípravě úkolů, komunikací s našimi žáky, nebo jen nápady, jak jim zpříjemnit nelehkou dobu, kdy se musí sami zakousnout do vyučovacího procesu, řešení příkladů, vyplňování zadaných podkladů apod. Věříme, že se všemožně snažíte držet linii „školy hrou“ nejen dnes. Za to Vám patří poděkování a věřím, že i obdiv, jak svou práci zvládáte ačkoliv máte ve svých třídách povětšinou více než 25 žáků. Dnešní den je svátkem všech učitelů, je krásný, slunečný. A je sobota! Oslavte ho oddechem a naberte další sílu pro nastávající nelehké dny, kdy opět budete tvořit v duchu J. A. K. své přípravy pro své žáky! Děkujeme!