Menu

Andrea Bartusková

Studium:

  • Navštěvovala LŠU Opava: balet (J. Ježilová), klavír (V. Nováková), příčná flétna (F. Jelínek)
  • V roce 1985 absolutorium Janáčkovy konzervatoře Ostrava, příčná flétna ve třídě J. Pukovce a MgA. E. Dostálové + klavír ve třídě MgA. V. Čanové (1989)

Pedagogická a umělecká praxe:

  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (1985—dosud)
  • Školní koncerty, koncerty učitelů
  • Školní swingový orchestr BB Band (spolupráce a organizační činnost)
  • Slezská kapela (dechovka) a Pulsar (taneční kapela)