Stávka pracovníků ve školství, 6. 11. 2019

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení přátelé školy, vážení žáci,

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace tímto vyjadřuje podporu odborové organizaci Českomoravskému odborovému svazu pracovníků ve školství v jednání s vládními představiteli a s vyhlášenou stávkou dne 6. 11. 2019.

Naše škola se ke stávce připojuje symbolicky, což znamená, že výuka bude probíhat v plném rozsahu.

A to zejména z důvodu, že naši školu – tj. žáky a pedagogy – čeká v měsících listopad a prosinec celá řada významných prezentačních akcí, na které je nutno se pečlivě připravit.

Ke stávce – byť jen symbolicky – se přidáváme a podporujeme další kolegy zejména z těchto zásadních důvodů:

vláda svým rozhodnutím již dvakrát nesplnila svůj proklamovaný slib pedagogické i ostatní veřejnosti (dva roky po sobě vláda slíbila vyšší prostředky na platy, než ve skutečnosti pracovníkům ve školství bylo poskytnuto)

vláda neprojevuje již při sestavování vlády proklamovanou prioritu resortu školství

přístup vládních činitelů a politiků k problematice resortu školství:

– zejména způsob a vedení jednání s kompetentními orgány zastupující pracovníky ve školství, asociacemi působících ve školství bez akceptace odborných konzultací, názorů a doporučení,

– neprojednání změn dohodnutých stanovisek a direktivní přístup vlády,

– nelze se nikterak ztotožnit s klamnými prohlášeními o výši poskytnutých financí do resortu školství a o růstu platů pracovníků ve školství – zejména se neztotožňujeme s výroky čelních představitelů státu rázu „platy pedagogů vzrostly za šest let o 60%“. Ministerstvo školství uvádí, že platy učitelů vzrostly od roku 2013 o 31 procent, mělo by však korektně dodat veřejnosti informaci, že průměrná mzda v České republice stoupla ve stejném období o 27 %. Pedagogové si tak za posledních pět let polepšili o pouhé 4 procentní body oproti ostatním zaměstnancům.

politici využívají pedagogy a školství svou proklamací růstu platů a priority resortu ve svých volebních programech,

pedagogům v této stávce nejde jen o peníze, jde jim také o podmínky jejich práce vzhledem k příjemcům služby – žákům a rodičům, spravedlivé odměňování, důstojné a férové jednání, o profesní hrdost a také celkově o budoucnost školství. V neposlední řadě také o vzkaz vládním činitelům a vyjádření postoje a podpory jiných resortů, v nichž jsou zaměstnanci placeni taktéž ze státních peněz.

Za vedení školy: MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., ředitel školy, v.r.

Za ZOOS ZUŠ Opava: Dana Plánská, předsedkyně ZOOS, v.r

Úspěch akordeonového orchestru Andante

Dne 2. 11. 2019 se akordeonový orchestr Andante v čele s dirigentkou Hanou Noskovou zúčastnil Mezinárodních akordeonových dnů v Praze, kde získal v XII. kategorii orchestrální hry zlaté pásmo. Akce probíhala v prostorách Pražské konzervatoře pod záštitou předsedy poroty Ladislava Horáka. Na koncertním pódiu se soutěžilo nejen v orchestrální hře, ale také v komorním seskupení a sólu. Vysokou prestiž akordeonových dnů potvrzují profesionální výkony ve všech kategoriích a mezinárodní složení hráčů z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska, Norska, atd. Blahopřejeme akordeonovému orchestru k umístění mezi nejlepšími a těšíme se na jeho další úspěchy. Pro více informací viz https://www.accordion.cz

Koncert a výstava pedagogů ZUŠ Moravskoslezského kraje

V pátek 21.6. 2019 se v Opavě v koncertním sále ZUŠ, ve spolupráci se sdružením ZUŠ MSK MÚZA, konal koncert pedagogů ZUŠ Moravskoslezského kraje. Součástí koncertu byla i výstava výtvarných pedagogů krajských ZUŠ. Všichni účinkující podali ve velmi horkém odpoledni úžasné výkony, akordeonové duo Kulla – Žurek pobavili posluchače svou nezbednou žákovskou scénkou, zaznělo i hudební poděkování Petru Hanouskovi, duchovnímu otci společných koncertů pedagogů ZUŠ. Děkujeme všem, kteří se na organizaci koncertu podíleli, účinkujícím i vystavujícím pedagogů. Těšíme se na příští setkání.

Číst víceKoncert a výstava pedagogů ZUŠ Moravskoslezského kraje

Sdílená imaginace 2 – ocenění pedagožek VO ZUŠ

Výtvarný obor Základní umělecké školy Opava se již léta drží na nejvyšší příčce mezi svými obory v České republice. Důkazem je i současný úspěch na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SDÍLENÁ IMAGINACE 2 – Zlín 2019. Tato přehlídka se zaměřuje na pedagogické vedení žáků a mládeže, propaguje inovativní metody tvůrčí práce výtvarných pedagogů.

Projekt paní učitelky Zuzany Tázlarové SDÍLENÁ LIDSKOST byl oceněn nejvyšším oceněním CENOU KURÁTORA projektu. Projekt paní učitelky Tázlarové je založen na „sdílení tvorby, prožívání a způsobu interpretace tělesnosti jako takové. Tělo se stává podnětem, tématem i samotným
prostředkem tvorby“/kurátorka Ronama Veselá/.
Paní učitelka Tázlarová dlouhodobě pracuje se svými žáky s hendikepovanou mládeží, a tak přispívá k budování sociálních vazeb mezi různými skupinami mládeže.

Další úspěch si připsala paní učitelka Zdeňka Pavlíčková, která již několikrát byla oceněna NIPOS Artamou, která je hlavním pořadatelem přehlídky a byla oceněna Čestným uznáním za projekt DAROVÁNÍ ZEMĚ, který reagoval na úspěšnou stejnojmennou výstavu v opavském Domě umění.

K vystaveným projektům byl zařazen projekt paní učitelky Markéty Janečkové MOOVING VINCENT.

Děkujeme, Zuzko, Zdeňko, Markéto, za Vaše tvůrčí myšlení, pedagogickou práci s žáky a opětovnou reprezentaci VÝTVARNÉHO OBORU a opavské ZUŠky na celostátní úrovni. KAČÍRKOVCI ŽIJÍ!!!!!

Přátelské setkání ZUŠ Litovel a ZUŠ Opava, výtvarný workshop, společný koncert

Ve čtvrtek 9.5.2019 nás navštívili žáci a učitelé ze ZUŠ Litovel. Spolupráce na úrovni hudebního oboru jsme rozšířili i na obor výtvarný. Během prohlídky zámku Hradce nad Moravicí hudebníky, si výtvarníci společně s téměř celou osádkou učitelek VO vyzkoušeli na workshopu starou arabskou techniku Ebru – malba na vodní hladině a zabavili se i dalšími výtvarnými technikami. Po návratu z Hradce jsme společně zavítali do nádherného prostoru kostele sv. Václava, kde učitelky VO, Lenka Přibylová a Zuzana Tázlarová, měly připraveny animační program, který seznámil naše hosty s historií i současností prostoru. Po skončení prohlídky kostela bylo pro všechny připraveno malé pohoštění a hudebníci se začali připravovat na společný koncert. Ten proběhl také v přátelské atmosféře s vynikajícími výkony jak žáků z Litovle, tak i žáků z Opavy. Děkujeme všem účinkujícím, učitelům, ale především učitelkám Taťáně Pokorné a Kamile Sobotkové, které jsou duší projektu spolupráce. Těšíme se na další setkání !