Pravidla nošení roušek

Vážení žáci, rodiče a učitelé,

dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pátku 18. 9. povinné nošení roušek (a jiných ochranných prostředků dýchacích cest) i v době vyučování! Výjimku mají předměty, kde by roušky bránily ve vyučování (např. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkujeme za pochopení.

Číst vícePravidla nošení roušek

Dopis rodičům

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení žáci,
je povinností školy Vás informovat o pozitivním nálezu nemoci COVID-19 v naší škole. Vzhledem ke skutečnosti, že vedení školy podniklo okamžitě kroky nad rámec nařízení, povinností a doporučení, zamezilo tak přenosu a šíření nemoci, čímž jsou všichni účastníci vzdělávání v bezpečí a nejsme nuceni k dnešnímu dni přistoupit k žádným následným krokům ovlivňujícím provoz školy stanovených KHS a ani k případné úpravě způsobu vzdělávání.

Číst víceDopis rodičům

ZUŠ Open se přesouvá na rok 2021

S velkou lítostí oznamujeme, že se letošní ročník Colours of ZUŠ přesouvá na 21. května 2021. Bohužel nám zhoršující se epidemiologická situace neumožňuje akci uspořádat v takovém rozsahu, jaký si zaslouží. S obavami o zdraví žáků, učitelů i našich přátel, známých a vůbec všech návštěvníků odkládáme open air festival ZUŠ Open na jaro, abychom si ho mohli užít naplno.

Konat se ale bude vernisáž výstavy Slunečný den (v pátek 25. září v 16 hod. na Solné 8), na kterou srdečně zveme všechny žáky.