Opatření ve výuce 12. a 13. října

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

dle poslední aktualizace vládních opatření zůstává ZUŠ do odvolání uzavřena a pokračuje s distančním vzděláváním s výjimkou individuální výuky typu jeden učitel-jeden žák (neplatí pro hodiny zpěvu).

V článku se dočtete, jak se bude postupovat u jednotlivých oborů, o uzamykání školních budov a nových dnech volna.

Číst víceOpatření ve výuce 12. a 13. října

Projektové dny s výtvarkou

Ještě před přechodem na distanční výuku stihl výtvarný obor dva projektové dny, které se věnovaly portrétu (vedl Martin Lazar) a poetickým-punkevním zvířátkům ze dřeva (vedl Antonín Tázlar). Zároveň probíhalo náhradní vyučování pro studijní zaměření Příprava na umělecké školy – modelování hlavy podle sádrového modelu, kresba zátiší. Adepti architektury si vyzkoušeli zkoušky na nečisto v disciplínách kresba antické sochy a návrh prostoru s dvěma úběžníky – téma mikve. V kostele sv. Václava ještě proběhla performance na téma Znovuzrozrní.

Distanční výuka

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milí žáci, 

dne 1. 10. 2020 bylo Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydáno Mimořádné opatření č. 26/2020. Opatření s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 nařizuje mj. omezení provozu základních uměleckých škol na území celého Moravskoslezského kraje. Omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků ve vyučování v ZUŠ. 

ZUŠ Opava bude pro všechny žáky školy v době od 5. do 18. 10. 2020 uzavřena. V této době bude výuka všech žáků probíhat distančním způsobem.

Číst víceDistanční výuka

Post Bellum – virtuální galerie

V březnu 2020 měla ve výstavní síni ZUŠ na Solné ul. proběhnout výstava Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum ve spolupráci se spolkem MAS Opavsko. Žáci Zuzany Tázlarové zpracovali do tohoto projektu Paměti národa život Petra Rotrekla, kulturního dramaturga města Opavy. Prohlédněte si obrázky, které byly s láskou namalovány a nemohly být vystaveny z důvodu uzavření škol.

Číst vícePost Bellum – virtuální galerie