Menu

Mikuláš v ZUŠ

I naši ZUŠ navštívil v hodinách Školy malých muzikantů a Teorie v praxi Mikuláš, čert a anděl 🙂 Děkujeme studentům Církevní konzervatoře Německého řádu za zábavné mikulášské hodiny a SRPUŠ za pěkné mikulášské balíčky pro nejmenší děti 🙂

Vánoční koncert pěveckého oddělení a hostů

Dne 17. 12.2018 v 17 h. se v budově Slezského zemského muzea v Opavě uskuteční Vánoční koncert žáků pěveckého oddělení. Zastavte se v době předvánoční a přijďte relaxovat při vánočních písničkách.

PROGRAM PŘEDVÁNOČNÍCH AKCÍ ZUŠ OPAVA 2018

VEŘEJNÉ AKCE: 26. 11.  Ježíškova pošta na Vánočních trzích – Dolní náměstí, 16.00 -18.00 hod. – LDO (p. uč. Volný) 27. 11.  Modré světlo, zimní hlas – Dolní náměstí, 16.00 hod.,  vystoupení žáků p. uč. Vávrové a happening žáků VO (p. uč. Sýkorová L., Janečková, Pavlíčková) 29. 11. Vystoupení souboru Cimbálová muzika – Dolní náměstí, 16.00 hod., Vánoční trhy – p. uč. Kubala 30. 11. […]

Jindřich Vybíral – absolvent VO

Teoretik umění prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. byl zvolen rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Opavský rodák a autor knihy o Leopoldu Bauerovi: Heretik moderní architektury. Pan prof. Vybíral od dětství navštěvoval tehdy ještě LŠU výtvarný obor (Na Solné ulici v Opavě), na jeho výtvarný talent dohlížel tehdejší ředitel pan Miloš Kačírek. Gratulujeme nově zvolenému rektorovi.

Ohňostroj výtvarných nápadů

Zveme vás do výstavní síně ZUŠ VO na Solné 8 v Opavě na výstavu studentů gymnázia PORG Ostrava. Výstava potrvá od 26. 11. 2018 do 12. 1. 2019. Vždy od 14 do 18 hodiny.

Modré světlo, zimní hlas

Modré světlo, zimní hlas – vystoupení žáků Zuzany Vávrové a happening žáků VO – Lenky Sýkorové, Markéty Janečkové a Zdeňky Pavlíčkové. Akce se koná v rámci Vánočních trhů na Dolním náměstí v Opavě. Srdečně zveme na neopakovatelný sluchový a vizuální zážitek!

Otevřený dopis předsedkyni SRPUŠ při ZUŠ v Opavě, výboru SRPUŠ, členům shromáždění, rodičům žáků školy, přátelům školy a zaměstnancům školy

Doplňující informace k Otevřenému dopisu: Účastníci shromáždění SRPUŠ, stejně jako vedení školy bylo dne 15. 11. 2018 informováno o skutečnosti, že zmíněný dopis SRPUŠ radním MSK byl sepsán bez vědomí členů výboru, kteří jsou zároveň rodiči žáků školy, a také i učiteli ZUŠ. Tento krok výboru nebyl, po vyzvání, v diskuzi adekvátně vysvětlen.

ŽIVOT VE MĚSTĚ – Pelíšky

Střední škola průmyslová a umělecká Opava srdečně zve na dnešní vernisáž workshopu ŽIVOT VE MĚSTĚ – Pelíšky. Dnes v 17 hodin ve výstavní síni ZUŠ na Solné 8. Workshop žáků opavských základních škola bude k vidění od 7. 11. – 23.11. od 14 do 18 hodiny. O víkendu je možné výstavu navštívit přes Dům umění.

Múzy Ilji Hurníka

Dne 17. 10. 2018 soutěž, která byla určena žákům (sólistům) hudebních Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Jáchym Hasík, žák p. uč. L. Lebedové, se ve hře na kytaru umístil ve zlatém pásmu! Gratulujeme!

Cena DíKy 2018

Rotary club Opava uděloval již pošesté “Cena DíKy” za rok 2018. Jde o formu uznání pro jedince, nebo instituce, kteří významně a nezištně dle hesla Rotary „Pomoc nad vlastní zájmy“, podporují různé aktivity volnočasového, či přímo výchovně – vzdělávacího charakteru nebo pomáhají lidem s handicapem. Proto Rotary club Opava chce poděkovat a ocenit tyto společensky vzácné lidi. Jednou z oceněných byla […]