Menu

Okresní kolo soutěže ZUŠ – KH dechy

 Středa 27. února 2019, ZUŠ Opava – budova Dvořákovy sady, dopoledne – Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Všem soutěžícím žákům a jejich pedagogům gratulujeme za krásné výkony.

Školní klavírní přehlídka

V pondělí 25. února 2019 se v koncertním sále školy konala školní klavírní přehlídka klavírního oddělení. Zúčastnilo se jí 17 talentovaných žáků ze tříd učitelů: L. Poledna, G. Westová, L. Majnušová, E. Olivová, H. Zechová, D. Fryčová, M. Didi Kristýnková, R. Godovská, I. Kožaná Manderla. Přejeme dětem další úspěšná vystoupení, která je čekají v okresní a krajské přehlídce.

Školní přehlídka v komorní hře

Dne 21.února 2019 se v sále naší ZUŠ na Nádražním okruhu konala školní přehlídka žáků v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Na přehlídce se podíleli pedagogové ZUŠ Opava MgA. Marcela Foltisová, Lenka Židková, Danuše Raabová, Bc. Dominika Trgiňová, Margareta Didi Kristýnková, Renáta Godovská, MgA. Jana Polednová, MgA. Lukáš Poledna a  Bc. Jitka Kimmelová ze ZUŠ V. Vančury Háj ve […]

Vystoupení na plese

Vystoupení žáků tanečního oboru na plese ZŠ E. Beneše – pátek 15. února 2019, KD Na Rybníčku, začátek 20.00 hodin, připravila paní učitelka Lucia Bilíková – Děkujeme.

Koncert dechového oddělení

Úterý 12. února 2019, sál LDO Dvořákovy sady, začátek v 17.00 hodin. Koncert byl školní přehlídkou soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů. Všem přejeme mnoho úspěchů v okresním kole soutěže ZUŠ.

Vernisáž výstavy “Slezsko v pohádkách a pověstech”

Úterý 29. ledna 2019, Památník Petra Bezruče v Opavě, začátek v 17.00 hodin. Děkujeme za krásné vystoupení.

Školní přehlídka akordeonů a kláves

V pátek 25. ledna 2019, 13.00-18.00 hodin – proběhla v sále školy “Školní přehlídka akordeonů a kláves”. Všem žákům přejeme hodně úspěchů v okresních kolech soutěže ZUŠ.

Ředitelské volno 31.1. 2019 pouze budova Dvořákovy sady 4

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení žáci vzhledem k nutnému servisnímu zásahu – odstávka topného systému vyhlašuji na den  31. ledna 2019 ŘEDITELSKÉ VOLNO !!!Toto volno se týká POUZE místa poskytovaného vzdělávání na budově Dvořákovy sady č. 4 – tedy žáků, kteří mají výuku v této budově!!! Ostatní místa poskytovaného vzdělávání – budova na Nádražním okruhu (hudební obor) a na ulici Solná (výtvarná výchova) […]

Příspěvek SRPUŠ

Vážení rodiče (případně zákonní zástupci), dovolte, abychom Vás seznámili s informacemi o platbě do SRPUŠ v Opavě ve školním roce 2018/2019. Příspěvek do pokladny Spolku rodičů a přátel při Základní umělecké škole v Opavě byl stanoven na 150,- Kč za rodinu (bez ohledu na počet studovaných předmětů a oborů). Z příspěvku bude uhrazena doprava na koncerty, přehlídky a soutěže, příspěvek na festivaly pořádané ZUŠ, startovné na soutěže, drobné dárky […]

TĚLEM K DUŠI

Workshop Tělem k duši umělkyně Markétky Senkyrik v pátek 11. 1. 2019. Laskavé setkání s mladou umělkyní, malířkou a restaurátorkou knih a maminkou malé Kaye mělo v sobě lásku, něhu, dovednosti v práci s papírem a výrobu jednoduché knížky, klidnou meditací vyvolané pocity plnosti a barevnosti života. Další z krásných setkání mé bývalé studentky a mých současných žáků. Děkujeme za strhující zážitek! Zuzana Tázlarová