Menu

Česko-Slovenská kytarová soutěž Fernanda Sora 2019

4. ročník kytarové soutěže ve hře na klasickou kytaru proběhl 25. dubna 2019 v ZUŠ Frýdek-Místek. Přihlásilo se na 50 mladých kytaristů, kteří soutěžili ve 4. kategoriích. Porotu tvořili zkušení kytaristé a pedagogové hudebních škol z České a Slovenské republiky. Pro zajímavost Ondřej Gillig – předseda poroty, je náš bývalý žák (p. uč. J. Bystroňová). Soutěže se zúčastnili také naši 3 kytaristé: Jana Grygerová – I. kategorie – Čestné uznání – p. uč. Dana Plánská, Eliška Valíková – II. kategorie – Čestné uznání – p. uč. Dana Plánská, Jáchym Hasík – III. kategorie – Čestné uznání – p. uč. Lenka Lebedová. Všem žákům a jejich pedagogům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy

.