Čipy pro vstup do školy

Od začátku školního roku se připravovala změna v otevírání budov na Nádražním okruhu a Dvořákových sadech. Kvůli většímu bezpečí žáků bude nyní nově vstup do školy umožněn pouze za použití čipu. Čipy by již měli všichni žáci mít u sebe, pokud ne, jsou k vyzvednutí u jejich učitelů.

Vstup do budov bude po použití čipu možný v době od 12 do 21 hodin v pracovních dnech. Prosíme o použití čipu také při odchodu z budovy. Čipovací místa jsou u skleněných dveří ve vstupních chodbách.

Při jakýchkoli problémech nebo ztrátě čipu kontaktujte svého pedagoga, který za poplatek 50,- Kč vydá čip nový. 

Režim v budově výtvarného oboru na Solné ulici zůstává stejný.