Menu

Colours of ZUŠ II

Základní umělecká škola v Opavě se i v roce 2019 připojila k myšlence ZUŠ Open propagovat práci na našich školách. Zabrali jsme téměř 4 tisíce metrů čtverečních v sadech Svobody, u Obecního domu a pod Ptačím vrchem v Opavě, program pulsoval na 4 stanovištích, zúčastnilo se téměř 300 žáků ze všech našich oborů /HO, VO, TO, LDO/. Hrálo se divadlo, všechny hudební soubory i sólisté zněli do širokého okolí, zpěváci zpívali, motýli létali, tanečnice na trávě předvedly nejen Labutí jezero, cimbálová muzika roztancovala přihlížející a výtvarníci zasvětili odpoledne kráse a oživili ateliér Alfonse Muchy. Tečku za nádherným slunečným dnem udělat dechový orchestr školy. Poděkování patří všem, kdo se na tomto odpoledni podíleli hlavou, rukama, ale hlavně srdcem!