Další rozvolnění v ZUŠ

Od pondělí 24. května dojde k dalšímu rozvolnění. Nově může probíhat prezenčně i kolektivní výuka, ale maximálně v počtu deseti žáků, u výuky sborového zpěvu jen ve skupinkách po šesti.

Znamená to, že individuální a skupinová výuka pokračuje podle běžného rozvhru. Kolektivní výuka bude probíhat podle původního rozvrhu ale ve skupinkách. Žáky do skupin rozdělí vyučující a informují o tom rodiče/zákonné zástupce.

Rozdělení do skupin se týká všech oborů. Více informací je uvedeno na stránce Jak probíhá výuka.

Během pobytu ve škole je povinné nosit chirurgické roušky u dětí do 15 let, od 15 let jsou povinné respirátory třídy FFP2 nebo KN95 nebo nano roušky (kromě zpěvu, hry na dechové nástroje a tance) a dodržovat ostatní protiepidemická opatření.

V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz

Těšíme se na všechny žáky, kteří pokračují ve výuce.