Škola zůstává ve stejném režimu

Vláda vyhlásila na období od 15. února 2021 do 28. února 2021 nouzový stav. ZUŠ proto pokračuje v distanční výuce do odvolání.

Provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud, nad rámec je povoleno prezenční konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích dle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.