Distanční výuka

Od středy 14. října je opět povinná distanční výuka pro všechny žáky a je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Opatření vychází z vládního usnesení z 12. října.

Výuka ZUŠ Opava bude v těchto dnech probíhat distančním způsobem – zejména on-line hodinami přes komunikační aplikace (MS Teams, WhatsApp, Skype apod.). Výuka prostřednictvím audio–video konzultace (kdy na základě zaslaných audio nebo video nahrávek žáků vytvoří pedagogové audio nebo video komentáře, které následně zašlou žákům) je možná na výslovný požadavek rodičů nebo z důvodů technických problémů internetového připojení žáků k internetu.

Pro větší přehlednost další informace přinášíme dle oborů vyučovaných na naší škole:

HUDEBNÍ OBOR
Individuální výuka, Skupinová výuka (snížené školné)

  • výuka bude probíhat prostřednictvím on-line hodin přes komunikační aplikace (MS Teams, WhatsApp, Skype apod.)
  • výuka prostřednictvím audio – video konzultace (na základě zaslaných audio nebo video nahrávek žáků vytvoří pedagogové audio nebo video komentáře, které následně zašlou žákům) je možná jen v odůvodněných případech – výslovný požadavek rodičů, technické problémy připojení žáků k internetu

Hudební nauky (Teorie v praxi), sbory, soubory, orchestry, kolektivní výuka hudebního oboru

  • výuka těchto předmětů bude v době uzavření školy přerušena
  • na webu školy zpřístupníme (v týdnu od 19. 10. 2020) novou sekci s výukovými materiály

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou online hodin.

TANEČNÍ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou online hodin.

VÝTVARNÝ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou zjm. online hodin.

Dočasně se přerušuje výuka předmětů Teorie v praxi, sbory, soubory, ochestry a kolektivní výuka hudebního oboru.

Dny volna a podzimní prázdniny: 26. – 30. října 2020.

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy, Facebooku a Instagramu školy.

V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz.

Vládní opatření