Menu

Eva Olivová

Studium:

  • Klavír studovala v Opavě (LŠU): uč. Ludmila Beierová
  • V roce 1978 absolutorium Konzervatoře Ostrava, klavír ve třídě prof. Zdeňka Stibora

Pedagogická praxe:

  • Lidová škola umění Háj ve Slezsku (1977—1984)
  • Lidová škola umění Opava (1984—1986)
  • Základní umělecká škola Trutnov (1987—1992)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (1992—dosud). Příprava žáků na soutěže a umělecké školy.

Koncerty, soubory:

  • Učitelské, žákovské a výchovné koncerty, korepetice