Menu

Eva Orišková

Studium:

  • Akordeon a klavír studovala v Opavě (LŠU): učitelé František Blaheta a Věra Nováková
  • V roce 1969 absolutorium Konzervatoře Ostrava — akordeon ve třídě prof. Antonína Kašpera

Pedagogická praxe:

  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (1968—dosud). Vyučovala obory akordeon, keyboard, klavír, komorní hru akordeonů. Příprava žáků na soutěže a umělecké školy: řada žáků oceněna na soutěžích v sólové i komorní hře, uděleno ocenění poroty za přípravu žáků. Několik žáků přijato na konzervatoře. Někteří žáci působí v akordeonových orchestrech v zahraničí (Německo, Francie).

Koncerty, soubory:

  • Školní koncerty
  • Členka akordeonových i smíšených komorních souborů pedagogů ZUŠ
  • Spolupráce s pěveckými sbory v Opavě a v Háji ve Slezsku