Menu

Gabriela Westová

Studium:

  • Klavír a varhany studovala v Opavě (LŠU): uč. M. Kopcová, D. Pešková, MgA. Z. Witassková
  • Absolventka Lidové konzervatoře v Ostravě obor klavír u prof. I. Vysloužilové
  • V roce 1996 absolutorium Konzervatórium v Žilině, hra na klavír ve třídě prof. Mgr. art. Ľ. Fráňové a Peadr. M. Pohůnkové

Pedagogická praxe:

  • Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě (1991—dosud) obor klavír, korepetice. Žáci přijati na Lidovou konzervatoř v Ostravě a Církevní konzervatoř v Opavě. Žáci se účastní soutěží a přehlídek.

Koncerty, soubory:

  • Školní koncerty, koncerty učitelů ZUŠ (duo pedagogů), zájezdy (Lotyšsko, Španělsko, Francie)
  • Působí jako varhaník v kostele sv. Bartoloměje v Kravařích
  • Spolupráce s chrámovým pěveckým sborem v Kravařích