Jak probíhá výuka

Do úterý 24. listopadu probíhá distanční výuka pro všechny obory. Od středy 25. listopadu se do školy mohou vrátit studenti podle pravidla jeden žák na jednoho učitele. Do školy se zatím vrátí pouze žáci hudebního oboru a to podle níže uvedených pravidel. Studenti výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru zatím pokračují v distanční výuce.

HUDEBNÍ OBOR

 • učitelé budou informovat žáky (rodiče, zákonné zástupce) o možnostech a plánu individuální výuky
 • individuální výuka (1 učitel, 1 žák) může za dodržení všech bezpečnostních opatření (desinfekce, roušky apod.) probíhat ve škole
 • skupinová výuka bude dočasně rozdělena na jednotlivce a bude (dle rozhodnutí učitele) probíhat ve škole buď jednou za 14 dní nebo každý týden ale polovinu vyučovací hodiny
 • nástup do školy na individuální výuku je dobrovolný, v případě karantény nebo obav o zdraví je možné zůstat u distanční výuky
 • během pobytu ve škole je povinné nosit roušky (kromě zpěvu a hry na dechové nástroje) a dodržovat ostatní protiepidemická opatření
 • výuka Školy malých muzikantů a Teorie v praxi probíhá nadále distančně
 • výuka předmětů jako jsou sbory, soubory, orchestry a semináře je nadále přerušena

VÝTVARNÝ, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ A TANEČNÍ OBOR

 • pokračuje v distanční výuce

Tato pravidla platí pro 4. stupeň opatření PES.
Informace k provozu školy od 25. listopadu podle nařízení MŠMT.

Pokud dojde k přechodu na 3. stupeň, veškeré informace budou aktualizovány na webových stránkách školy, Facebookovém profilu školy a Instagramu školy

V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz.


Do úterý 24. listopadu je povinná distanční výuka pro všechny žáky a je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Opatření vychází z vládního usnesení z 12. října.

Výuka ZUŠ Opava bude v těchto dnech probíhat distančním způsobem – zejména on-line hodinami přes komunikační aplikace (MS Teams, WhatsApp, Skype apod.). Výuka prostřednictvím audio–video konzultace (kdy na základě zaslaných audio nebo video nahrávek žáků vytvoří pedagogové audio nebo video komentáře, které následně zašlou žákům) je možná na výslovný požadavek rodičů nebo z důvodů technických problémů internetového připojení žáků k internetu.

Pro větší přehlednost další informace přinášíme dle oborů vyučovaných na naší škole:

HUDEBNÍ OBOR
Individuální výuka, Skupinová výuka (snížené školné)

 • výuka bude probíhat prostřednictvím on-line hodin přes komunikační aplikace (MS Teams, WhatsApp, Skype apod.)
 • výuka prostřednictvím audio – video konzultace (na základě zaslaných audio nebo video nahrávek žáků vytvoří pedagogové audio nebo video komentáře, které následně zašlou žákům) je možná jen v odůvodněných případech – výslovný požadavek rodičů, technické problémy připojení žáků k internetu

Hudební nauky (Teorie v praxi), sbory, soubory, orchestry, kolektivní výuka hudebního oboru

 • výuka těchto předmětů bude v době uzavření školy přerušena
 • na stránce Materiály pro distanční výuku jsou k dispozici pracovní listy, videa, noty a další materiály ke stažení

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou online hodin.

TANEČNÍ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou online hodin.

VÝTVARNÝ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou zjm. online hodin.

Dočasně se přerušuje výuka předmětů Teorie v praxi, sbory, soubory, orchestry a kolektivní výuka hudebního oboru.

Vládní opatření