Jak probíhá výuka

Výuka probíhá prezenčně. Výuky se může najednou účastnit maximálně 10 žáků. U výuky sborového zpěvu povolen počet maximálně 30 žáků.

Hudební obor

 • individuální výuka a výuka ve skupinkách pokračuje dle běžného rozvrhu hodin
 • kolektivní výuka:
  • žáci budou rozděleni do skupin, max. 10 žáků
  • rozdělení provede učitel a informuje o něm rodiče/zákonné zástupce
  • výuka bude probíhat v době podle původního rozvrhu
 • do skupin budou rozděleni žáci:
  • Dechového orchestru: výuka bude probíhat ve skupinách, v režii dirigenta P. Benka a pedagoga J. Fintese
  • Smyčcového orchestru: výuka bude probíhat ve skupinách, v režii dirigentky D. Trgiňové
  • Kytarového orchestru: výuka bude probíhat ve čtyřech skupinách, v režii L. Lebedové
  • Klavírního semináře I. stupně: výuka bude probíhat v šesti skupinách, vyučování bude mít 45 min., v režii D. Fryčové
  • Klavírního semináře II. stupně: výuka bude probíhat ve dvou skupinách, vyučování bude mít 20 min., v režii V. Stoklasy
  • Akordeonový orchestr Andante: výuka bude probíhat ve skupinách, v režii dirigentky H. Noskové
  • Akordeonového orchestru mladšího: výuka bude probíhat ve skupinách, v režii dirigenta R. Kully
  • Školy malých muzikantů: výuku si organizují vyučující, prezenční výuka začne od 31. 5. z důvodu talentových zkoušek
  • Teorie v praxi: výuku si organizují jednotliví vyučující, prezenční výuka začne od 31. 5. z důvodu talentových zkoušek
 • bez nutnosti dělit žáky (pro nižší počet než 10) bude probíhat výuka dle standardního rozvrhu:
  • Cimbálové muziky
  • Flétnového souboru
  • Souboru bicích nástrojů
 • výuka ve skupinách po 30 žácích bude probíhat pro: Sborový zpěv, Luscinia, Pěvecký sbor, Sbor ŠMM, Muzikálové studio

Výtvarný obor

 • výuka bude probíhat ve skupinkách max. 10 žáků v době dle standardního rozvrhu hodin
 • žáky rozdělí vyučující a předá informace rodičům/zákonným zástupcům

Taneční obor

 • výuka bude probíhat ve skupinkách max. 10 žáků v době dle standardního rozvrhu hodin
 • žáky rozdělí vyučující a předá informace rodičům/zákonným zástupcům

Literárně-dramatický obor

 • individuální výuka bude probíhat prezenčně dle standardního rozvrhu
 • skupinová/kolektivní výuka bude probíhat ve skupinkách max. 10 žáků v době dle standardního rozvrhu
 • žáky do skupin rozdělí vyučující a předá informace rodičům/zákonným zástupcům

Během výuky není od 8. června nutné nosti ochranu obličeje. Ve společných prostorách (chodby, WC) je nadále povinné nosit chirurgické roušky u dětí do 15 let, od 15 let jsou povinné respirátory třídy FFP2 nebo KN95 nebo nano roušky a dodržovat ostatní protiepidemická opatření.


V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz

Těšíme se na všechny žáky, kteří pokračují ve výuce.