Hygienická pravidla

Aktuální informace o povinnostech a doporučeních pro žáky a rodiče/zákonné zástupce v rámci protiepidemických opatření.

 1. Roušky, respirátory
  Ve škole je pro všechny povinné nošení ochranných prostředků pouze ve společných prostorách (chodby, WC). Děti do 15 let použijí chirurgické či nano roušky, žáci starší 15 let musí použít respirátor třídy FFP2 nebo KN95 nebo nano roušku.
 2. Jen zdraví žáci
  Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nemohou vstoupit.
  Pokud se u někoho projeví příznaky nemoci, bude poslán ihned domů nebo počká v izolaci, dokud si jej nevyzvedne rodič/zákonný zástupce.
  Žáci s chronickými onemocněními (alergie apod.) o nich musí mít potvrzení od lékaře.
 3. Důsledná hygiena a desinfekce
  Bezprostředně po příchodu do školy si žáci umyjí nebo desinfikují ruce.
  Poté dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. Desinfekce je dostupná na všech důležitých místech – u vstupu, na chodbách, na toaletách. Probíhá častější a důkladnější úklid a časté větrání.
 4. Rodiče ve škole
  U individuální výuky může být přítomen jeden rodič/zákonný zástupce.
  Rodiče/zákonní zástupci by do školy měli přicházet jen v nejnutnějších případech.