Hygienická pravidla

Aktuální informace o povinnostech a doporučeních pro žáky a rodiče/zákonné zástupce v rámci protiepidemických opatření (vydáno 2. 12. 2020).

 1. Roušky, respirátory, štíty
  Ve škole je pro všechny povinné nošení roušek (šátků apod.) po celou dobu pobytu.
  Výjimku mají žáci při výuce tance, zpěvu a hry na dechové nástroje.
  Učitelům je doporučeno používání respirátorů FFP2. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků.
 2. Jen zdraví žáci
  Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nemohou vstoupit.
  Pokud se u někoho projeví příznaky nemoci, bude poslán ihned domů nebo počká v izolaci, dokud si jej nevyzvedne rodič/zákonný zástupce.
  Žáci s chronickými onemocněními (alergie apod.) o nich musí mít potvrzení od lékaře.
 3. Důsledná hygiena a desinfekce
  Bezprostředně po příchodu do školy si žáci umyjí nebo desinfikují ruce.
  Poté dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. Desinfekce je dostupná na všech důležitých místech – u vstupu, na chodbách, na toaletách. Probíhá častější a důkladnější úklid a časté větrání.
 4. Rodiče ve škole
  U individuální výuky může být přítomen jeden rodič/zákonný zástupce.
  Rodiče/zákonní zástupci by do školy měli přicházet jen v nejnutnějších případech.

Informace Krajské hygienické stanice k o postupech v situacích, které mohou v souvislosti s onemocněním Covid-19 ve školách nastat: