Pokyny pro bezpečnou výuku

Opatření proti šíření Covid-19: Patero pro žáky a rodiče/zákonné zástupce

  1. Povinné roušky! Roušky jsou nově povinné po celou dobu pobytu ve škole (tzn. při vstupu do budov, pohybu ve společných prostorách školy jako jsou chodby a toalety i při výuce v učebnách). Roušky nejsou vyžadované pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje).
  2. Do školy smí pouze zdravý žák. Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nemohou vstoupit. Pokud se u někoho projeví příznaky nemoci, bude poslán ihned domů nebo počká v izolaci, dokud si jej nevyzvedne rodič/zákonný zástupce.
    Žáci s chronickými onemocněními (alergie apod.) o nich musí mít potvrzení od lékaře.
  3. Důsledná hygiena a desinfekce. Bezprostředně po příchodu do školy si žáci umyjí nebo desinfikují ruce. Poté dodržují hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole. Kašlat a kýchat se doporučuje do jednorázového kapesníku, který se hned vyhodí. Desinfekce je dostupná na všech důležitých místech – u vstupu, na chodbách, na toaletách. Probíhá častější a důkladnější úklid a větrání.
  4. Co nejmenší pohyb rodičů po škole. Doprovod žáka smí do školy pouze v nejnutnějších případech.
  5. Do třídy a domů. Žáci by se měli po škole pohybovat a navzájem stýkat mezi třídami co nejméně.

Informace Krajské hygienické stanice k o postupech v situacích, které mohou v souvislosti s onemocněním Covid-19 ve školách nastat: