Jak učit hru na klavír

Učitelé klavírního oddělení uspořádali první z cyklu metodických setkání, na kterém si vzájemně předávají zkušenosti. Naše nejpočetnější hudební oddělení přivítalo v poslední době ve svých řadách několik nových členů, kteří sice nemají tolik zkušeností, za to přináší do školy čerstvé poznatky ze studií. Setkání by měla vést ke sdílení zkušeností z vedení výuky, motivování žáků, příprav na soutěže nebo i vedení školní dokumentace.

Věříme, že i další setkání budou obohacením pro celý kolektiv klavírního oddělení.