Menu

Mgr. Jana Warišová

Studium:

 • Klavír studovala u své babičky Anny Kuchválkové, na ZUŠ Veselí nad Lužnicí u Marie Škodové a na CSVŠ Opava u Mgr. Regíny Bednaříkové
 • Během studia ISŠ obchodu služeb a podnikání studovala soukromě varhany u Martina Kubáta v Českých Budějovicích
 • Varhanní kurzy v Kašperských Horách (1997)
 • Církevní střední varhanická škola Opava, varhany ve třídě MgA. Martiny Kolářové a MgA. Marcely Hanáčkové (2000—2004). Během studia kurzy gregoriánského chorálu
 • Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, obor: učitelství Hv — Sbormistrovství pro střední školy (titul Mgr. 2012)
 • Varhanní kurzy České Budějovice (2015)
 • Kurzy liturgické hudby Ostrava (2017)

Pedagogická a umělecká praxe:

 • Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí (2007—2013)
 • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (2011—dosud)
 • Korepetitor sboru Vánek na ZŠ Mařádkova v Opavě (2000—2002)
 • Během studia vedení sboru Cvrčci na ZŠ Ochranova v Opavě
 • Korepetitor Pěveckého sdružení slezských učitelek v Opavě (2009—2013)
 • Varhaník v kostele sv. Jana Nepomuckého Opava Kylešovice
 • Koncerty s rodinou (strýc, bratranec)