Menu

Jindřich Vybíral – absolvent VO

Teoretik umění prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. byl zvolen rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Opavský rodák a autor knihy o Leopoldu Bauerovi: Heretik moderní architektury.
Pan prof. Vybíral od dětství navštěvoval tehdy ještě LŠU výtvarný obor (Na Solné ulici v Opavě), na jeho výtvarný talent dohlížel tehdejší ředitel pan Miloš Kačírek. Gratulujeme nově zvolenému rektorovi.