Menu

Jiří Kepa

Studium:

  • Trubku studoval v Opavě (LŠU): uč. Jaroslav Beier, Vlastimil Šemora, Jindřich Czerný
  • V roce 1991 absolutorium Janáčkovy konzervatoře Ostrava, hra na trubku ve třídě prof. Emanuela Holuba

Pedagogická a umělecká praxe:

  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava, částečný úvazek (1988—1991)
  • Orchestr Vítkovák (1988—1991), koncertní zájezdy Německo, Francie, Španělsko
  • Hudba Hradní stráže Praha (1991—1993)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava, celý úvazek-učitel dechových nástrojů (1993—dosud). Několik žáků přijato na Janáčkovu konzervatoř Ostrava, žáci oceněni na soutěžích v sólové a komorní hře.
  • Školní koncerty, nahrávání, soubory, zájezdy, spolupráce s dechovým orchestrem a swingovým orchestrem BB Band