Menu

Mgr. Kamila Sobotková

Studium:

  • Akordeon studovala v Opavě (LŠU): uč. Eva Orišková
  • V roce 1992 absolutorium na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži, obor hra na akordeon, ve třídě prof. Zdeňka Švehláka
  • Ostravská univerzita, pedagogická fakulta, obor sbormistrovství s rozšířenou hudební výchovou (2014)

Pedagogická praxe:

  • Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí (1992—2000), vyučovala obory: akordeon, keyboard, zobcová flétna, hudební nauka
  • Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě (1992—dosud). Řada žáků oceněna na soutěžích v sólové hře na keyboard. Uděleno ocenění poroty za pedagogické vedení žáků.

Koncerty, soubory:

  • Školní koncerty, kulturní vystoupení
  • Akordeonový kvartet pedagogů ZUŠ
  • Členka akordeonových souborů Popcorn (1994—1997), Rytmus (1998—2011)