Menu

Lenka Kurková

Studium:

  • V roce 2017 absolutorium na Církevní konzervatoři Opava — zpěv u MgA. Ľubici Divulitové
  • Církevní konzervatoř Opava — klavír u MgA. Lukáše Poledny, Ph.D. (současné studium)
  • Fakulta umění Ostravské univerzity — zpěv u prof. Henryky Januszewske-Stańczyk (současné studium)

Pedagogická praxe:

  • ZUŠ Václava Kálika Opava (2017—dosud)
  • Soukromé vyučování — hra na klavír a zpěv (2013—2017)