Menu

Ludmila Majnušová

Studium:

  • Klavír studovala v Opavě (LŠU): uč. Alena Brebánová
  • V roce 1990 absolutorium na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, obor hra na klavír, ve třídě prof. Hany Kundrátové

Pedagogická praxe:

  • Městský dům kultury P. Bezruče, lektorka hry na klavír (1984—1988)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika v Opavě (1988—dosud). Řada žáků oceněna na soutěžích v sólové a komorní hře na klavír

Koncerty a soubory:

  • Školní koncerty, zájezdy (ČR, Slovensko, Polsko, Lotyšsko, Německo, Dánsko, Švédsko)
  • Klavírní dua učitelů
  • Klavírní doprovod pěveckého sboru Červený květ (1988—1994)
  • Spolupráce s pěveckým sborem Ventus Krnov