Menu

MgA. Jana Polednová

Studium:

  • Příčnou flétnu studovala v Jeseníku (LŠU): uč. Zdenka Smahová
  • Konzervatoř Ostrava, příčná flétna ve třídě prof. Marcely Šindelové
  • AMU Praha, studium pod vedením doc. Františka Čecha a doc. Jiřího Válka

Pedagogická a umělecká praxe:

  • Slezské divadlo Opava (1985—2014)
  • Lidová škola umění Hranice na Moravě (1985—1987)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (1989—dosud)
  • Církevní konzervatoř Opava (2010—dosud)
  • Spolupráce s orchestry, sbory, sólová vystoupení