Aktuální opatření – distanční výuka

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci

vzhledem k novým vládním opatřením se musíme od středy 14. října vrátit k úplnému distančnímu vzdělávání. Bohužel již není možná ani prezenční výuka jednoho učitele na jednoho žáka.

Výuka ZUŠ Opava bude v těchto dnech probíhat distančním způsobem – zejména on-line hodinami přes komunikační aplikace (MS Teams, WhatsApp, Skype apod.). Výuka prostřednictvím audio–video konzultace (kdy na základě zaslaných audio nebo video nahrávek žáků vytvoří pedagogové audio nebo video komentáře, které následně zašlou žákům) je možná na výslovný požadavek rodičů nebo z důvodů technických problémů internetového připojení žáků k internetu.

Pro větší přehlednost další informace přinášíme dle oborů vyučovaných na naší škole:

HUDEBNÍ OBOR
Individuální výuka, Skupinová výuka (snížené školné)

  • výuka bude probíhat prostřednictvím on-line hodin přes komunikační aplikace (MS Teams, WhatsApp, Skype apod.)
  • výuka prostřednictvím audio – video konzultace (na základě zaslaných audio nebo video nahrávek žáků vytvoří pedagogové audio nebo video komentáře, které následně zašlou žákům) je možná jen v odůvodněných případech – výslovný požadavek rodičů, technické problémy připojení žáků k internetu

Hudební nauky (Teorie v praxi), sbory, soubory, orchestry, kolektivní výuka hudebního oboru

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou online hodin.

TANEČNÍ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou online hodin.

VÝTVARNÝ OBOR
Výuka bude probíhat distančně formou zjm. online hodin.

Veškeré informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách školy, Facebooku a Instagramu školy.

V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedení školy na emailové adrese: zusopava@zusopava.cz.

Děkujeme za pochopení. Víme, že je těžké se orientovat ve stále se měnících podmínkách. Věříme, že spolu toto složité období zvládneme a že se po podzimních prázdninách opět setkáme ve škole.

Těšíme se na Vás

Dny volna a podzimní prázdniny: 26. – 30. října 2020