Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/494 ze dne 14. 9. 2017 byly sloučeny Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace, a Základní umělecká škola Václava Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace, a ke dni 1. 1. 2018 vznikl nový subjekt Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace.

Nový subjekt je čtyř oborovou školou, s hudebním, výtvarným, tanečním a literárně dramatickým oborem. Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace je momentálně jedna z největších škol v našem kraji, může ji navštěvovat až 1 600 žáků.

Historie nově vzniklé školy se bude teprve tvořit. Abychom byli na svou nově vzniklou školu hrdi, budeme dbát na zachování rozmanité nabídky výuky ve všech nabízených oborech, na nové metody a postupy vyučování, na kvalifikovanost našich učitelů a jejich osobní a empatický přístup k žákům. Stejně tak posílíme spolupráci se subjekty jak v okolí, tak i mimo republiku (Polsko, Slovensko), se kterými máme již navázané kontakty.

Spolupráce se statutárním městem Opava, je pro naši školu klíčová. Prezentace na veřejnosti v rámci dvou významných multikulturních festivalech, které město pořádá, je důležitá. Veřejnost má takto možnost poznat význam práce s žáky v uměleckém vzdělávání a smysluplné naplnění jejich volného času.

Škola se nadále bude věnovat i přípravě žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením, kde obě bývalé školy byly velmi úspěšné. Konzervatoře, střední umělecké školy, fakulty architektury, Akademie výtvarných umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, fakulty umění při vysokých školách, tam všude naši žáci studovali, studují a budou zase studovat.

Můžete si přečíst o historii ZUŠ Václava Kálika nebo ZUŠ Solné.

Momentálně škola disponuje, v Opavě, třemi budovami:

Ředitel školy (statutární orgán): MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Pavel Glogar

Zástupkyně ředitele: Mgr. Ivana Sýkorová

Kontakt

Vedení školy (ředitel, zástupce statutárního orgánu, zástupkyně): 730 542 923

Telefon na VO: 739 937 307

Telefon na LDO, TO: 734 763 475

Kancelář: 734 795 402

Vedení školy (zástupce statutárního orgánu, zástupkyně): zusopava@zusopava.cz

Kancelář: kancelar@zusopava.cz