Menu

Okresní kolo soutěže ZUŠ – KH smyčce

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů se konalo dne 5. března 2019 v sále ZUŠ Opava na Nádražním okruhu. Celkem se soutěže zúčastnilo 11 souborů, do krajského kola postoupilo 9 komorních seskupení. Děkujeme vedení ZUŠ za maximální pomoc, podporu a vstřícnost při organizaci soutěže. Velké díky patří pedagogům pořádající ZUŠ Opava – tajemnici Lence Židkové za bezchybnou a pečlivou přípravu, předsedkyni poroty Danuši Raabové, MgA. Marcele Foltisové, Daně Plánské, MgA. Michaele Ripkové, Ireně Rybové. Gratulujeme všem účinkujícím ke krásným výkonům, jejich pedagogům k pečlivé přípravě a přejeme hodně štěstí a úspěchů v krajském kole.