Výtvarný obor připravuje mimořádné projekty

workshopy, plenéry a výtvarná soustředění

Protože už podruhé za tento školní rok probíhá distanční výuka, výtvarný obor se rozhodl nabídnout svým žákům něco navíc, něco, na co mohou těšit, až se situace zlepší a bude možná prezenční výuka.

Protože umění je nutné vnímat na vlastní kůži, a tudíž forma distančního vyučování nemůže nikdy nahradit plnohodnotně prezenční výuku, rozhodli se učitelé výtvarného oboru uspořádat pro své žáky, kteří budou dále pokračovat ve studiu, víkendové workshopy zaměřené na práci s materiálem (keramika, sklo, dřevo, grafické techniky), výtvarná soustředění a plenéry v době letních prázdnin. Tyto aktivity budou realizovány pro žáky ZUŠ zcela zdarma, v případě celodenních či vícedenních soustředí pouze s příspěvkem na stravu.

Číst víceVýtvarný obor připravuje mimořádné projekty

Teorie v praxi a Škola malých muzikantů distančně

Předměty Teorie v praxi a Škola malých muzikantů budou nově pravidelně vyučovány distančně. Na stránce Distanční výuka TVP a ŠMM budou zveřejňována výuková videa a pracovní listy. Zároveň budou vyučující k dispozici pro online konzultace v době podle původního rozvrhu.

Podrobné informace k organizaci online výuky budou zaslány rodičům na e-mail a přes Klasifikaci.

Distanční výuka

distanční výuka zuš

Výuka po vánočních prázdninách začíná 4. ledna 2021 podle pravidel 5. stupně PES. Výuka na ZUŠ bude probíhat opět pouze distanční formou.

Pedagogové budou kontaktovat rodiče/zákonné zástupce a budou je informovat o formě distanční výuky.

Vánoční koncert pro domovy pro seniory

Vánoční koncert ZUŠ Opava

V tomto adventním čase bývalo zvykem, že naši žáci navštěvovali s vánočním koncertním programem domovy pro seniory a další zařízení. Letos bohužel nejsou osobní setkání možná. Přesto jsme chtěli babičky a dědečky v domovech potěšit svým uměním.  

Připravili jsme proto nahrávku s cca hodinovým programem, na kterém se podílely více než tři desítky žáků především hudebního oboru.

Číst víceVánoční koncert pro domovy pro seniory