Přidejte se k nám!

ZUŠ Opava přijímá přihlášky ke studiu! Pro všechny, kteří rádi malují, tančí, zpívají, chtěli by hrát na hudební nástroj nebo divadlo, je tady Základní umělecká škola! Stačí vyplnit přihlášku. Zástupci školy se obratem ozvou a domluví se na dalším postupu.

Nevíte, co vše ZUŠ nabízí? Podívejte se na stránky hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oddělení. Nevíte, od kolika let přijámáme žáky? Podívejte se na studium na ZUŠ.

Nově přijatí žáci budou zařazeni do aktuálně probíhajících ročníků, momentálně vyučovaných distančně. Učitelé s žáky a rodiči komunikují přes počítačové a mobilní aplikace, vyučují online nebo v případě teorie vypracovávají pracovní listy a videa. Jakmile to bude možné (ve 4. stupni PES), přejde výuka na prezenční ve formátu 1 učitel na 1 žáka.

Zhodnocení prvního pololetí si můžete přečíst v článku Pololetní zamyšlení.