Menu

Příspěvek SRPUŠ

Vážení rodiče (případně zákonní zástupci),

dovolte, abychom Vás seznámili s informacemi o platbě do SRPUŠ v Opavě ve školním roce 2018/2019.

Příspěvek do pokladny Spolku rodičů a přátel při Základní umělecké škole v Opavě byl stanoven na 150,- Kč za rodinu (bez ohledu na počet studovaných předmětů a oborů). Z příspěvku bude uhrazena doprava na koncerty, přehlídky a soutěže, příspěvek na festivaly pořádané ZUŠ, startovné na soutěže, drobné dárky pro žáky a absolventy atd. Hospodářská zpráva SRPUŠ je k nahlédnutí u výboru spolku. Příspěvky přijímají do konce března učitelé hlavních oborů.

S přáním mnoha pracovních i osobních úspěchů – výbor SRPUŠ