Projektové dny s výtvarkou

Ještě před přechodem na distanční výuku stihl výtvarný obor dva projektové dny, které se věnovaly portrétu (vedl Martin Lazar) a poetickým-punkevním zvířátkům ze dřeva (vedl Antonín Tázlar). Zároveň probíhalo náhradní vyučování pro studijní zaměření Příprava na umělecké školy – modelování hlavy podle sádrového modelu, kresba zátiší. Adepti architektury si vyzkoušeli zkoušky na nečisto v disciplínách kresba antické sochy a návrh prostoru s dvěma úběžníky – téma mikve. V kostele sv. Václava ještě proběhla performance na téma Znovuzrozrní.