Projektový den tanečního oboru

Naše škola je zapojená v tzv. Šablonách, což znamená, že může pořádat navíc spoustu aktivit s odborníky ve škole i mimo ni. Taneční obor využil příležitosti a vycestoval hned na začátku června do ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm, kde se tanečnice seznámily s technikou stepu a tzv. Jumpingem na malých trampolínách.

V sobotu 5. června 2021 jsme odjeli s dětmi do ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm, kde na nás dva odborníci z praxe, Jana Hofmanová (step) a RNDr. Lubomír Kelnar (skoky na trampolínách). Se stepařskou obuví a také s technikou stepu se děti seznamovaly na tanečním sále. V učebně LDO byly připraveny malé trampolíny na tzv. Jumping. Děvčata cvičila s držením madla i bez držení. Obě aktivity umožnily další rozvoj tanečních schopností a dovedností žáků TO ZUŠ Opava.