PROGRAM PŘEDVÁNOČNÍCH AKCÍ ZUŠ OPAVA 2018

VEŘEJNÉ AKCE:

26. 11.  Ježíškova pošta na Vánočních trzích – Dolní náměstí, 16.00 -18.00 hod. – LDO (p. uč. Volný)

27. 11.  Modré světlo, zimní hlas – Dolní náměstí, 16.00 hod.,  vystoupení žáků p. uč. Vávrové a happening žáků VO (p. uč. Sýkorová L., Janečková, Pavlíčková)

29. 11. Vystoupení souboru Cimbálová muzika – Dolní náměstí, 16.00 hod., Vánoční trhy – p. uč. Kubala

30. 11. „Advent na zemědělce“ – Masarykova střední zemědělská škola, 14.00 hod. – vystoupení žáků p. uč. Vávrové

1. 12. Čí je to svatběnka – Výroční koncert folklórních souborů – Slezské divadlo, 17.00 – soubor Cimbálová muzika (p. uč. Kubala)

6. 12.    Vánoční koncert smyčcového oddělení a hostů – sál Knihovny PB, 16.00 hod.

7. 12.    Benefiční koncert nadace Kafira pro zrakově postižené – kostel sv. Václava, 17. 00 hod. – Kytarový orchestr (p. uč. Lebedová) a p. uč. Ripková

10. 12.  Předvánoční koncert ZUŠ – Slezské muzeum, 17.00 hod.

13. 12. „Děvčátko se sirkami“ – pohádka na motivy H. Ch. Andersena– Dolní náměstí, 16.30 hod., Vánoční trhy – žáci LDO (p. uč. Stránský)

14. 12.  Vánoční punčování (hra koled) – Psychiatrická léčebna Opava (venku před KD), 9.30 hod. – p. uč. Sobotková, p. uč. Pokorná

14. 12.  Taneční Vánoce – Kino Mír, 17.00 hod. – žáci TO (p. uč. Bilíková, p. uč. Pinkowská)

17. 12.  Těšíme se na Vánoce nejen s klavírem … – sál ZUŠ Opava, 17.00 hod. – klavírní oddělení

19. 12.  Charitativní koncert pro mateřské a základní školy – Loutkové divadlo, 10.00 hod. – Kytarový orchestr (p. uč. Lebedová)

20. 12.  Na Vánoce dlouhé noce… – vánoční zvykoslovný pořad – Dolní náměstí, 16.00 hod., Vánoční trhy – Cimbálová muzika (p. uč. Kubala)

20. 12.  Vánoční podvečer akordeonů a kláves – sál Knihovny PB, 17.00 hod. – akordeonové a klávesové oddělení

NEVEŘEJNÉ AKCE:

Koncerty, vystoupení a pořady pro např. Psychiatrickou léčebnu Opava, nemocniční zařízení, domovy důchodců apod.

Těšíme se na shledání s vámi.

 

Modré světlo, zimní hlas

Modré světlo, zimní hlas – vystoupení žáků Zuzany Vávrové a happening žáků VO – Lenky Sýkorové, Markéty Janečkové a Zdeňky Pavlíčkové. Akce se koná v rámci Vánočních trhů na Dolním náměstí v Opavě. Srdečně zveme na neopakovatelný sluchový a vizuální zážitek!

Otevřený dopis předsedkyni SRPUŠ při ZUŠ v Opavě, výboru SRPUŠ, členům shromáždění, rodičům žáků školy, přátelům školy a zaměstnancům školy

Doplňující informace k Otevřenému dopisu:

Účastníci shromáždění SRPUŠ, stejně jako vedení školy bylo dne 15. 11. 2018 informováno o skutečnosti, že zmíněný dopis SRPUŠ radním MSK byl sepsán bez vědomí členů výboru, kteří jsou zároveň rodiči žáků školy, a také i učiteli ZUŠ. Tento krok výboru nebyl, po vyzvání, v diskuzi adekvátně vysvětlen.