Kreslíř roku

Dne 14. 11. 2019 proběhla výtvarná soutěž pro nadané žáky ZŠ a ZUŠ v galerii PLATO v Ostravě. Soutěž pořádala Střední umělecká škola Ostrava. Kreslířská soutěž byla zaměřena na kresbu portrétu. Akce se zúčastnilo 11 žáků paní učitelek Martiny Minařík Pavelkové a Lenky Sýkorové.

Číst více

Sdílená imaginace 2 – ocenění pedagožek VO ZUŠ

Výtvarný obor Základní umělecké školy Opava se již léta drží na nejvyšší příčce mezi svými obory v České republice. Důkazem je i současný úspěch na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SDÍLENÁ IMAGINACE 2 – Zlín 2019. Tato přehlídka se zaměřuje na pedagogické vedení žáků a mládeže, propaguje inovativní metody tvůrčí práce výtvarných pedagogů.

Projekt paní učitelky Zuzany Tázlarové SDÍLENÁ LIDSKOST byl oceněn nejvyšším oceněním CENOU KURÁTORA projektu. Projekt paní učitelky Tázlarové je založen na „sdílení tvorby, prožívání a způsobu interpretace tělesnosti jako takové. Tělo se stává podnětem, tématem i samotným
prostředkem tvorby“/kurátorka Ronama Veselá/.
Paní učitelka Tázlarová dlouhodobě pracuje se svými žáky s hendikepovanou mládeží, a tak přispívá k budování sociálních vazeb mezi různými skupinami mládeže.

Další úspěch si připsala paní učitelka Zdeňka Pavlíčková, která již několikrát byla oceněna NIPOS Artamou, která je hlavním pořadatelem přehlídky a byla oceněna Čestným uznáním za projekt DAROVÁNÍ ZEMĚ, který reagoval na úspěšnou stejnojmennou výstavu v opavském Domě umění.

K vystaveným projektům byl zařazen projekt paní učitelky Markéty Janečkové MOOVING VINCENT.

Děkujeme, Zuzko, Zdeňko, Markéto, za Vaše tvůrčí myšlení, pedagogickou práci s žáky a opětovnou reprezentaci VÝTVARNÉHO OBORU a opavské ZUŠky na celostátní úrovni. KAČÍRKOVCI ŽIJÍ!!!!!

Lidice 2019, mezinárodní dětská výtvarná soutěž

Úspěch žáků výtvarného oboru na 47. ročníku dětské výtvarné soutěže Lidice 2019.
Matyáš Carbol /kresba P. Picasso/ a Ester Tenglerová/kresba F. Kupka/ žáci p. učitelky Zdeňky Pavlíčkové uspěli na 47. ročníku dětské výtvarné soutěže Lidice 2019 a získali pro naši ZUŠ Čestná uznání. Žákům i paní učitelce gratulujeme.
Výsledky najdete zde: https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/

Úspěchy žáků ZUŠ při talentových zkouškách na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením ve školním roce 2018/2019.

Na výtvarném oboru ZUŠ se ve školním roce 2018/2019 připravovalo k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy 30 žáků /21 SŠ, 9 VŠ/.

Na střední školy bylo přijato:
p. uč. Zuzana Bendíková:
Barbora Bjaková, SŠUP Opava – obor tvorba hraček

p. uč. Mgr. Markéta Janečková:
Simona Sedláčková, SŠP Krnov – umělecká řemesla

p. uč. Zdeňka Pavlíčková:
Michaela Palchká, SŠUP Opava -obor průmyslový design i tvorba hraček
Natálie Dostálová, SŠUP Opava – obor průmyslový design i tvorba hraček
Julie Binarová, SŠU Ostrava – obor malba

p. uč. Mgr. Lenka Přibylová:
Anna Mihat Shehata, SŠU Ostrava – obor fotografie a média
Dominika Holčáková, SŠUŘ Ostrava
Hana Jirků, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby – Michael, Praha

p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Andrea Otáhalová, SŠU Ostrava – obor grafický design, animace
Bernika Míčková, SŠUP Opava – obor průmyslová design i tvorba hraček
Tereza Bučková, SŠUP Opava – obor grafický design
Patricie Konopková, AVE ART Ostrava – obor průmyslový design
Marie Cecilie Švecová, SŠUP Opava – obor grafický design

p. uč. Zuzana Tázlarová:
Adéla Machovská, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠU Ostrava – obor malba
Klaudie Urbanová, SŠU Ostrava, obor malba

V tanečním oboru ZUŠ se u p. uč. Hany Pinkovské připravovala Adriana Nguenová, která byly přijata na taneční konzervatoř Duncan Centr v Praze.

Žačka hudebního oboru Kateřina Halfarová, p. uč. Jany Polednové, byla přijata na Církevní konzervatoř v Opavě, hra na příčnou flétnu.
Žák p. uč. Pavla Plánského, Vojtěch Šimera, byl přijat na Církevní konzervatoř v Opavě, hra na klarinet.

Na vysoké školy byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati:

p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Jan Stuchlík, ČVUT Praha, fakulta architektury

p. uč. Zuzana Tázlarová:
Filip Chlápek, VUT Brno, fakulta architektury
Eliška Lukáčová, ČVUT Praha, fakulta architektury

Barbora Macháčková: Dějiny umění FF UP Olomouc                                           Dějiny umění FF MU Brno , Estetika FF MU Brno, Teorie interaktivních médií FF MU Brno,Teore dějin umění FF OU Ostrava

Magdaléna Černohorská  Dějiny umění FF MU Brno

Dalším úspěchem je, že žákyně výtvarného oboru a zároveň LDO u p. uč. Daniela Volného Viktorie Pavlíčková se dostala, ve třetím ročníku studia na gymnáziu, na Divadelní fakultu JAMU v Brně do Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Tak jen dodělat maturitu, Viki!