Jindřich Vybíral – absolvent VO

Teoretik umění prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. byl zvolen rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Opavský rodák a autor knihy o Leopoldu Bauerovi: Heretik moderní architektury.
Pan prof. Vybíral od dětství navštěvoval tehdy ještě LŠU výtvarný obor (Na Solné ulici v Opavě), na jeho výtvarný talent dohlížel tehdejší ředitel pan Miloš Kačírek. Gratulujeme nově zvolenému rektorovi.

21th INTERNATIONAL BIENNIAL OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GRAPHIC ART

21. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFIKY DĚTSKÉHO VÝTVARNÉHO PROJEVU

Gratulujeme všem studentům a studentkám a jejich pedagogům za úspěch v 21. mezinárodním bienále dětské graficky v Polské Toruni. Cenu ve dvou kategoriích získaly studentky paní učitelky Lenky Sýkorové – Eva Böhmové a Angelika Hýblová. Cena je nejvyšší ocenění v dané věkové kategorii.

Gratulujeme.

Nauczyciel/Teacher: Ivana Sykorová:

Vladan Prokeš lat/age 10 – David Wagner lat/age 11

Nauczyciel/Teacher: Lenka Sykorová:

Barbora Bílá lat/age 18 – Eva Böhmová lat/age 14 CENA – Aneta Heidrová lat/age 18 – Angelika Hýblová lat/age 13 CENA – Karolína Krebesová lat/age 14 – Elen Malchárková lat/age 14 – Andrea Otahalová lat/age 14

Nauczyciel/Teacher: Markéta Janečková:

Vendula Bahenská lat/age 11 – Julie Bogdány lat/age 14 – Massimo Molin lat/age 8

– Kateřina Pavlíčková lat/age 10

Nauczyciel/Teacher: Zdeňka Pavlíčková:

Tereza Žalčíková lat/age 11

http://galeriadziecka.com/konkurs/xxi-miedzynarodowe-biennale-grafiki-dzieci-i-mlodziezy/?lang=en