Slavnostní křest notové publikace

V pátek 26. listopadu v 17 hodin pokřtí Martin Žurek s Hanou Noskovou notovou publikaci Akordeon v barvách. Na slavnostním koncertu ve společenském sále ve Dvořákových sadech zazní skladby z publikace v podání žáků ZUŠ Opava, Janáčkovy konzervatoře Ostrava, Romana Kully a Martina Žurka.

Autorská notová publikace přednesových skladeb Martina Žurka Akordeon v barvách je ilustrovaná malbami žáků výtvarného oboru a navíc doplněná o CD s nahrávkami. Originální projekt vznikl díky mezioborové spolupráci učitelů a žáků. Publikace bude na místě k zakoupení.

Martin Žurek je mladý hudebník a pedagog, který s akordeonem začínal na opavské ZUŠ. Vedle pedagogiky na Ostravské univerzitě vystudoval hru na akordeon na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Pro notovou knihu Akordeon v barvách složil celkem 16 přednesových skladeb různé obtížnosti. Každá je pojmenována názvem, v němž se zrcadlí charakter příslušné skladby, např. Mafián, Šílený taxikář, Starý kolotoč, Jaro, Tango apod. Název rozvíjí interpretační fantazii, díky níž může hráč lépe vyprávět vlastní příběh hudební řečí. Celá sbírka je proložena malbami žáků ZUŠ Opava, jež jsou inspirovány přímým poslechem těchto skladeb.

Publikace vznikla vzájemnou spoluprací mezi pedagogy ZUŠ Opava. Výtvarnou část připravily Mgr. Markéta Janečková, Mgr. Zuzana Tázlarová a Mgr. Lenka Přibylová, které s dětmi vytvořily krásné malby – ilustrace notové knihy. Práci se zvukem zrealizoval Mgr. Pavel Glogar, grafickou a vizuální stránku navrhl a vypracoval Pavel Kerlin. Projekt vydání knihy podpořilo grantem statutární město Opava. Dík patří také Moravskoslezskému kraji, který škole poskytuje dlouhodobou podporu a zázemí.