Akordeonový orchestr

Historie

Ve školním roce 1965—1966 má Lidová škola umění v Opavě 56 žáků na akordeon a z té doby pochází první zmínka o akordeonovém souboru, který v té době vedl bývalý ředitel František Blaheta.

V sedmdesátých letech škola zaznamenává velký příliv žáků do oddělení lidových nástrojů — konkrétně akordeonů. Možností zařazovat žáky do souborové hry již od třetích ročníků využívá v roce 1973 Jarmila Košťálková (později Prusková) a zakládá hned dva soubory a několik komorních skupinek. Zahajuje tím velice úspěšnou éru nejen v sólové, ale i v souborové hře na akordeon.

Ve školním roce 1981—1982 vzniká Akordeonový orchestr Rytmus, který pod vedením Jarmily Pruskové získává v krajských a ústředních kolech soutěží 9× první místo. Soubor reprezentuje školu i v Německu, Polsku a na Slovensku. Raritou je podíl orchestru na rekordu, který byl zapsán do Guinessovy knihy — v roce 1996 si v bavorském Regenu zahrálo společně 761 akordeonistů a opavští žáci byli mezi nimi. K 20. výročí svého vzniku vydává také Akordeonový orchestr Rytmus své CD.

Rok 1990 je datem vzniku dalšího Akordeonového orchestru Popcorn, který zakládá a stává se jeho uměleckou vedoucí a dirigentkou Hana Nosková. Popcorn je obohacen o smyčcové nástroje, myšlenka spojení akordeonů a smyčců se ujímá a hned další rok získává Popcorn 1. místo na celostátní soutěži v Praze. V r. 2000 a 2002 se zúčastnil v Praze Evropského soutěžního festivalu akordeonových orchestrů s hodnocením „velmi dobrý a vynikající“. V roce 2000 vydává 1. CD. Orchestr zvládá široký repertoár od renesance a baroka až po filmovou, popovou a rockovou hudbu. Za 11 let své činnosti Popcorn získal přední umístění v soutěžích doma i v zahraničí.

Orchestr Song je pod vedením Hany Noskové založen v roce 2000. Vedle akordeonů, violoncella a bicích byl orchestr obohacen elektrickou kytarou, klávesami a basovou kytarou. Vzniklo tak seskupení mladých hráčů, převážně studentů středních škol. Jejich doménou bylo hrát hudbu jim blízkou — rockovou, popovou i filmovou. Tento repertoár zaujal a získal prvenství na krajských a celostátních soutěžích doma i v zahraničí. V 2008 nahrává Song své CD a účastní se zájezdů do Mnichova, Ratiboře, Vadovic, Trenčanských Teplic a Žiliny.

Současnost

V roce 2011 zakládá Hana Nosková akordeonový orchestr ANDANTE. V součastné době je to seskupení mladých hráčů – studentů převážně středních škol hrajících na akordeon, klavír, klávesy a bicí soupravu. Jejich doménou je hrát hudbu jim blízkou – tj. rockovou, popovou a filmovou. Tento repertoár zaujal a získal tak prvenství v krajských a celostátních soutěžích. Orchestr je držitelem „Absolutního vítěze“ v Moravskoslezském kraji. V roce 2019 se zúčastnil v Praze Evropského festivalu, orchestrů. Vrátil se se „Zlatým pásmem“, s hodnocením velmi dobrý. Tento netradiční orchestr nejen soutěží, ale přináší radost hlavně všem Opavanům a lidem kolem.

V roce 2012 vznikl přípravný akordeonový orchestr v čele s Hanou Noskovou. Dá se říci, že je to taková „líheň“ mladých akordeonistů, kteří se na snadnějším výběru skladeb učí, sehrávají a připravují pro účinkování v současném seskupení, jehož název je Andante. Vedení přípravného orchestru později převzal Roman Kulla.