Smyčcový orchestr

První zmínka o orchestru je z roku 1926—1927, kdy Hudební a pěvecká škola Matice opavské založila svůj vlastní symfonický orchestr s cílem vytvořit v Opavě filharmonické sdružení. Nutno však dodat, že tento orchestr ještě nebyl žákovský.

Významnou éru Smyčcového orchestru při tehdejší LŠU nastartoval v roce 1967 dirigent a skladatel Jaroslav Foltýn, který jej přivedl na republikovou úroveň. (Smyčcové soubory před ním krátce vedli Věra Šindelková a Jindřich Czerný.)

V roce 1973 vedl Jaroslav Foltýn už 3 houslové soubory a výhodou pro Lidovou školu umění v Opavě byla skutečnost, že v Jaroslavu Foltýnovi neměla jen výborného učitele, ale také skvělého aranžéra a skladatele, který nejen pro své soubory psal skladby přímo na tělo a za tuto činnost obdržel několik čestných uznání za kompozici. Také pobočka v Háji ve Slezsku měla houslový soubor, jehož vedoucím byl Alois Tomeček a od roku 1973 ho vystřídala Eva Prauseová.

Je nutné zmínit, že v souvislosti se smyčcovým oddělením se rok 1973 zapsal do historie založením chlapecké cimbálové muziky a to zásluhou houslisty a cimbálisty Štěpána Kotka. „Cimbálovka“, jak se jí dodnes říká, se stala velice populární a reprezentovala školu celou řadou vystoupení doma i v zahraničí. V roce 1997 nastoupil do ZUŠ učitel hry na cimbál Petr Lebeda a zanedlouho na to založil dívčí cimbálovou muziku, která fungovala do roku 2012. Školní rok 2000/2001 přinesl změnu v podobě odchodu Štěpána Kotka a vedení cimbálové muziky se ujal Roman Kubala, který tento post zastává dosud.

Školní smyčcový orchestr po Jaroslavu Foltýnovi v Opavě v roce 1987 převzala Marcela Kuvíková a od září 1992 houslistka Naďa Hanousková. Prestižního ocenění se orchestru dostalo již v dalším školním roce, kdy získal první cenu v celostátní soutěži ZUŠ a vítězství v národní rozhlasové soutěži Concerto Bohemia, jehož koncert vítězů přenášel z Prahy rozhlas a televize.

Smyčcový ansámbl poté začal vystupovat pod názvem Dětský komorní orchestr, následně vznikl ještě Opavský studentský orchestr sdružující i absolventy ZUŠ, studenty konzervatoří a vysokých škol. Oběma komorním sestavám se dařilo poutat pozornost médií a pořadatelů hudebních akcí celou řadou úspěchů. K nejvýznamnějším patřilo dalších šest účastí na koncertech vítězů soutěže Concerto Bohemia v Praze (naposledy 2008), dvě ceny z mezinárodního festivalu Pro Archi v Maďarsku (1999) a dvě první ceny z Evropského festivalu mládeže v belgickém Neerpeltu (1997, 2009).

Orchestry účinkovaly na významných domácích festivalech (např. Rudolfinum Praha, Šumperk, Jeseník, Olomouc, Ostrava) a v zahraničí (Lotyšsko, Finsko, Slovensko, Polsko, Itálie, Švýcarsko), jejich nahrávky se objevily na dvou profilových a několik dalších kompaktních discích. Pozoruhodnou úroveň orchestrů rovněž stvrzovaly premiéry skladeb soudobých autorů i umělecké kontakty zúročené na patnácti ročnících domácího festivalu Setkání studentských orchestrů.

Vydání publikace Ostrov smyčců, která textem i na přiložených CD a DVD zmapovala dvě desetiletí činnosti souborů, podpořilo dotací město Opava (2014). Po výrazné generační proměně členů orchestru začala přípravný soubor vést Lenka Židková. Naďa Hanousková převzala za svou dirigentskou a pedagogickou činnost v září 2014 Cenu města Opavy.

Vedením smyčcového orchestru byl poté pověřen ředitelem školy Lubomír Konečný, hudebník orientovaný na oblast jazzu a popu, absolvent hry na pozoun. Došlo k proměně preferencí repertoáru. Orchestr se začal specializovat na spolupráci s dechovým orchestrem Bou Band a pěveckým sborem Grygeriánek, při domácích vystoupeních figuroval v seskupení pod názvem All Band. V této době také přestal fungovat přípravný orchestr.

Od roku 2018 vede orchestr Dominika Trgiňová. V roce 2019 orchestr vystupoval na koncertě smyčcového oddělení v domě Petra Bezruče a také na ZUŠ Open. Ve školním roce 2019/2020 vystupoval na koncertě k výročí školy ve Slezském divadle Opava. Zde vystoupili také bývalí žáci smyčcového orchestru, pod taktovkou bývalé vedoucí Nadi Hanouskové.

Repertorá orchestru je pestrý, mísící klasiku a moderní hudbu.