Teorie v praxi a Škola malých muzikantů distančně

Předměty Teorie v praxi a Škola malých muzikantů budou nově pravidelně vyučovány distančně. Na stránce Distanční výuka TVP a ŠMM budou zveřejňována výuková videa a pracovní listy. Zároveň budou vyučující k dispozici pro online konzultace v době podle původního rozvrhu.

Podrobné informace k organizaci online výuky budou zaslány rodičům na e-mail a přes Klasifikaci.