Tobiáš Mlýnek

Základní uměleckou školu v Opavě navštěvují stovky nadaných a talentovaných žáků, ale zřídkakdy se najde žák, jehož schopnosti hraničí s genialitou. Takovým žákem je právě Tobiáš Mlýnek, mladý muž, který vášní k hudbě doslova žije. Již od útlého dětství cvičil na klávesy s neskutečnou pílí a výsledky se brzy dostavily. Jakmile nastoupil do ZUŠ v Opavě, pod vedením uč. Romana Kully začal záhy vystupovat na různých koncertech, přehlídkách a soutěžích, kde se umísťoval mezi nejlepšími. Mezi jeho největší úspěchy patří krajské kolo EKN soutěže MŠMT v roce 2013, kdy již v prvním ročníku studia získal 1. místo. V ústředním kole poté reprezentoval ZUŠ v Opavě 2. místem. Další úspěchy Tobiáše provázely po celou dobu studia…

2016 – 1. místo v krajském kole EKN, získání zvláštní ceny poroty za mimořádnou techniku hry z krajského kola, umístění se na 3. místě v ústředním kole, 2017 – zlaté pásmo v Nové Konfrontaci – sólová hra, 2019 – krajské kolo – ocenění poroty za mimořádný interpretační výkon, titul absolutního vítěze, 1. místo se zvláštním oceněním poroty za zdařilé vlastní úpravy skladeb, 2019 – 1. cena v ústředním kole, diplom za kreativní aranžmá, 2020 – 3. místo v Olympiádě dětí a mládeže v Karlových Varech.

Ve školním roce 2019/2020 Tobiáš absolvoval talentové zkoušky na konzervatoř v Teplicích a Plzni, na něž byl přijat. Mezi jeho volnočasové aktivity patří, např. aktivní působení jako hráč v kapele Kraken z Pusté Polomi nebo vystupování ve školním akordeonovém orchestru Andante při ZUŠ v Opavě. Geniální hráčské schopnosti je možné shlédnout na youtube kanálu, viz níže.