Bc. Barbora Grygerová

ZUŠ Opava: zpěv, pěvecký sbor

Studium:

  • Zpěv na ZUŠ Opava, uč. MgA. Jaromír Lokaj
  • 1993—98 Sborový zpěv v DPS Jeřabinka (ZUŠ Opava)
  • V roce 2005 absolutorium Janáčkovy konzervatoře Ostrava, zpěv ve třídě Mgr. Hany Zlámalové
  • Filozofická fakulta MU Brno, hudební vědy (v roce 2008 titul Bc.)

Pedagogická a umělecká praxe:

  • Operetní soubor NDM Ostrava (2001—2003)
  • Základní škola Vrchní Opava, učitelka HV + školní sbor (2010—dosud)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava, zpěv-sbor-teorie (2012—dosud)