Bc. Hana Zechová

Studium:

  • ZUŠ V. Kálika Opava — klavír, uč. J. Hrdličková, G. Kratochvílová, M. Kopcová
  • V roce 2012 absolutorium Církevní konzervatoře Opava, klavír ve třídě MgA. Oriany Šenfeldové
  • FF Univerzity Palackého Olomouc (2012—2015, Bc.)
  • FF Univerzity Palackého Olomouc (2015—1018, Mgr.)

Pedagogická a umělecká praxe:

  • Základní umělecká škola Město Albrechtice (2009—2011)
  • Základní umělecká škola Václava Kálika Opava (2015—dosud)
  • Církevní konzervatoř Německého řádu Opava (2018-dosud)