Úspěchy žáků ZUŠ při talentových zkouškách na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením ve školním roce 2018/2019.

Na výtvarném oboru ZUŠ se ve školním roce 2018/2019 připravovalo k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy 30 žáků /21 SŠ, 9 VŠ/.

Na střední školy bylo přijato:
p. uč. Zuzana Bendíková:
Barbora Bjaková, SŠUP Opava – obor tvorba hraček

p. uč. Mgr. Markéta Janečková:
Simona Sedláčková, SŠP Krnov – umělecká řemesla

p. uč. Zdeňka Pavlíčková:
Michaela Palchká, SŠUP Opava -obor průmyslový design i tvorba hraček
Natálie Dostálová, SŠUP Opava – obor průmyslový design i tvorba hraček
Julie Binarová, SŠU Ostrava – obor malba

p. uč. Mgr. Lenka Přibylová:
Anna Mihat Shehata, SŠU Ostrava – obor fotografie a média
Dominika Holčáková, SŠUŘ Ostrava
Hana Jirků, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby – Michael, Praha

p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Andrea Otáhalová, SŠU Ostrava – obor grafický design, animace
Bernika Míčková, SŠUP Opava – obor průmyslová design i tvorba hraček
Tereza Bučková, SŠUP Opava – obor grafický design
Patricie Konopková, AVE ART Ostrava – obor průmyslový design
Marie Cecilie Švecová, SŠUP Opava – obor grafický design

p. uč. Zuzana Tázlarová:
Adéla Machovská, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠU Ostrava – obor malba
Klaudie Urbanová, SŠU Ostrava, obor malba

V tanečním oboru ZUŠ se u p. uč. Hany Pinkovské připravovala Adriana Nguenová, která byly přijata na taneční konzervatoř Duncan Centr v Praze.

Žačka hudebního oboru Kateřina Halfarová, p. uč. Jany Polednové, byla přijata na Církevní konzervatoř v Opavě, hra na příčnou flétnu.
Žák p. uč. Pavla Plánského, Vojtěch Šimera, byl přijat na Církevní konzervatoř v Opavě, hra na klarinet.

Na vysoké školy byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati:

p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Jan Stuchlík, ČVUT Praha, fakulta architektury

p. uč. Zuzana Tázlarová:
Filip Chlápek, VUT Brno, fakulta architektury
Eliška Lukáčová, ČVUT Praha, fakulta architektury

Barbora Macháčková: Dějiny umění FF UP Olomouc                                           Dějiny umění FF MU Brno , Estetika FF MU Brno, Teorie interaktivních médií FF MU Brno,Teore dějin umění FF OU Ostrava

Magdaléna Černohorská  Dějiny umění FF MU Brno

Dalším úspěchem je, že žákyně výtvarného oboru a zároveň LDO u p. uč. Daniela Volného Viktorie Pavlíčková se dostala, ve třetím ročníku studia na gymnáziu, na Divadelní fakultu JAMU v Brně do Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Tak jen dodělat maturitu, Viki!