Veselý výtvarný večer

V rámci festivalu Bezručova Opava proběhl Veselý večer s uměleckými kuchařkami, který připravily Markéta Janečková, Zuzana Tázlarová a Lenka Lazarová. Pořad připomněl originální výuková videa výtvarného oboru z doby distančního vzdělávání. Do programu se zapojili i diváci výtvarnými aktivitami (otisky na plátno, světelný happening) a kvízy, hudebně jej doprovodili Milan Kratochvíl a Antonín Tázlar.