Výtvarníci ZUŠ oživují město

Žáci výtvarného oboru žili už od zimy projektem VZOM – Výtvarníci ZUŠ oživují město. V rámci výuky vzniklo několik autorským uměleckých návrhů, které žáci dotáhli až k samotné realizaci. Během týdne Letní školy architektury se jim díky maximálnímu nasazení podařilo své návrhy realizovat.

Velké díky patří všem zúčastněným žákům, ale také pedagogům Michalovi Polášovi, Zuzaně Tázlarové, Markétě Janečkové, spolku Za Opavu, architektce Petře Krejčí, truhláři Filipovi Hlubkovi a dalším, kteří přiložili ruku k dílu.

Foto: Petra Krejčí, Kateřina Skalíková, Barbora Macháčková