Výtvarný obor

Výtvarný obor sídlí na Solné 8 v Opavě, škola sídlí v prostorách bývalého kláštera a v současné době se zde nachází Dům umění města Opavy. Vyučuje zde 7 učitelů v pěti učebnách. Na výtvarném oboru studuje 450 žáků. Součástí školy je výstavní síň jež pořádá jak výstavy našich žáků, tak žáků jiných základních uměleckých škola tak aktivních umělců z řad umělecké veřejnosti. Výtvarný obor vyučuje plošnou tvorbu (kresba, malba, grafika) prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu dále výtvarnou kulturu.

Naši učitelé též kvalitně připravují žáky na střední umělecké a vysoké umělecké školy a architektury. Každoroční úspěšnost přijetí na školy v celé české republice je vysoká. Výtvarný obor dosahuje úspěchu i v republikových a mezinárodních výtvarných soutěžích, zúčastňuje se výtvarných akcí a zapojuje se do projektů v rámci kraje i celé republiky.

Výtvarný obor umožňuje prostřednictvím aktivní výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka v uměleckém vyjádření a vnímání okolního světa. Žákům je podáván ucelený přehled o výtvarném umění, učíme je formovat výtvarný názor a vlastní uměleckou tvorbou dojít k osobnímu naplnění. Studium na ZUŠ probíhá ve struktuře:

  • přípravné studium – 2 roky. V případě, že žák nastoupí v pozdějším věku na základě jeho mentálního vývoje a prokázaných dovedností absolvuje jednoleté přípravné studium. · základní studium na 1. stupni – 7 let
  • základní studium na 2. stupni – 4 roky
  • příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením na 1. stupni- maximálně poslední 3 roky před ukončením prvního stupně na ZUŠ, časově odpovídá 5., 6., 7. ročníku základního studia
  • příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením na 2. stupni- max. 4 roky

Osvojování dovedností a vědomostí je realizováno dvěma studijními zaměřeními: vizuální tvorba a příprava na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Akce

Soutěže

Úspěchy

Příprava na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením