Menu

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY ZUŠ OPAVA

Milí studenti a rodiče,

víme, že máte spoustu úkolů ze ZŠ a SŠ, a proto vám nabízíme možnost se zrelaxovat s úkoly a tipy z vaší ZUŠ.
Úkoly jsou zcela dobrovolné, ale pro zachování kontinuity vzdělávání na ZUŠ docela důležité. Máte několik možností jak úkoly konzultovat: Přes e-mail svého pedagoga/najdete na našem webu/, osobní facebook, či jinou aplikaci, pokud vám jej pedagog dal.
Můžete své práce, nahrávky, fotky, video aj. dokumentovat na svůj mobilní telefon, žáci VO si mohou vytvořit složku, kde své výtvarné práce budou uchovávat. Konzultace můžou probíhat hned formou internetové, telefonické komunikace, nebo můžete nechat vše na dobu, kdy se vrátíme do ZUŠ.

Kontakty:
E-mailové kontakt na pedagogy školy: https://www.zusopava.cz/kontakty/

Facebook školy: https://www.facebook.com/ZakladniUmeleckaSkolaOpava/

Instagram školy: https://www.instagram.com/zusopava/?hl=cs

Děkujeme, vedení a pedagogové ZUŠ Opava

 

VÝTVARNÝ OBOR

Nové úkoly (k datu 7. 5. 2020)

Nové úkoly – Vizuální tvorba, USŠ, UVŠ a ŠMV 

Příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením / I. a II. cyklus

příloha test – dějiny architektury

Vizuální tvorba I. a II. cyklus

příloha – výtvarná soutěž Božena

příloha – výtvarná soutěž Slovo dětmi malované 2020

ŠMV – Škola malých výtvarníků

Výtvarná kultura

Test VK – pravěk

Pozvánky na výstavu:

Videoreport z výstavy Pasta Oner – Naughty by nature v Domě umění v Opavě:

Reportáž k výstavě Pasta Oner – Naughty by nature v Domě umění v Opavě:

HUDEBNÍ OBOR

Hudební obor – všechna oddělení

 

 

Přílohy ŠMM -SBOR:

 

ukaz.logopedická písnička BEDLA

ukazovací písnička Blechy

ŠMM – Škola malých muzikantů

Nové pracovní listy ŠMM (k datu 1.6. 2020)

ŠMM1 opakování not

ŠMM1 opakování not 1

ŠMM2 pracovní list 6

ŠMM2 pracovní list 7

Nová prezentace ŠMM (k datu 19.5. 2020)

Prezentace opakování not ŠMM2

Nový pracovní list ŠMM (k datu 19.5. 2020)

Pracovní list kytička ŠMM1

Nové pracovní listy ŠMM (k datu 4.5. 2020)

ŠMM1 – pracovní list 4

ŠMM1 – pracovní list 5

ŠMM2 – pracovní list 4

ŠMM2 – pracovní list 5

Nové pracovní listy ŠMM (k datu 15.4. 2020)

ŠMM1 – pracovní list 1

ŠMM1 – pracovní list 2

ŠMM1 – pracovní list 3

ŠMM2 – pracovní list1

ŠMM2 – pracovní list2

ŠMM2 – pracovní list3

Prezentace: Opakování not – ŠMM2

příloha – ŠMM1 délka not

příloha – ŠMM1 hudební abeceda

příloha – ŠMM1 nota celá, půlová

příloha – ŠMM1 nota celá

příloha – ŠMM1 nota půlová

příloha – ŠMM1 notová osnova

příloha – ŠMM1 noty c1-g1

příloha – ŠMM1 psaní not

příloha – ŠMM1houslový klíč

příloha – ŠMM2 2-4 takt, pomlky

příloha – ŠMM2 3-4 takt

příloha – ŠMM2 abeceda noty

příloha – ŠMM2 abeceda, noty

příloha – ŠMM2 opakování notových hodnot

příloha – ŠMM2 opakování noty a pomlky

příloha – ŠMM2 práce s písní

příloha – ŠMM2 rytmické příklady

Teorie v praxi

Závěrečné pracovní listy TVP (k datu 1.6. 2020)

závěrečné opakování 1. ročník

závěrečné opakování 2. ročník

závěrečné opakování 3. ročník

Křížovky a hádanky pro 1., 2. a 3. ročník TVP (k datu 1. 6. 2020)

Hádanka ZUŠ emoji přiřaď k začátkům písní

Hádanka ZUŠ notové začátky písní

Hádanka ZUŠ řešení

Křížovka ZUŠ – zadání

Křížovka ZUŠ – řešení

Nové prezentace TVP (k datu 19.5. 2020)

Prezentace opakování not houslový klíč 1. 2. 3. ročník

Prezentace opakování not basový klíč 2. a 3. ročník

Nové pracovní listy TVP (k datu 4.5. 2020)

1.ročník:

1. ročník rozlušti 5 jmen, co patří k sobě

Pracovní list 2 opakování 1. ročník

Pracovní list 2 opakování – 1. ročník řešení

2.ročník:

2. ročník zábavné hudební luštění

Pracovní list 2 opakování 2. ročník

Pracovní list 2 opakování – 2. ročník řešení

3.ročník:

3. ročník znáš hudební nástroje, osmisměrka

Pracovní list 2 opakování 3. ročník

Pracovní list 2 opakování – 3. ročník řešení

Nové pracovní listy TVP (k datu 15.4. 2020)

1.ročník:

1. ročník – hádanka, křížovka, spoj noty

1. ročník – kdo ví – odpoví

Pracovní list opakování – 1. ročník

Pracovní list opakování – řešení 1. ročník

2.ročník:

2. ročník – 2 křížovky, osmisměrka

2. ročník – křížovka, co patří k sobě

Pracovní list opakování – 2. ročník

Pracovní list opakování – řešení 2. ročník

3.ročník:

3. ročník – dech. nástroje, křížovka

3. ročník – hádanky, doplňovačky

Pracovní list opakování – 3.ročník

Pracovní list opakování – řešení 3. ročník

Pro všechny ročníky TVP: http://hudebninauka.wz.cz/?fbclid=IwAR2CqldH0s_8P-WuX0GRs90010EaUqxU8L_MMEuZ-HJFzHWH-XgwAIeVyFc

http://cvicebna.zusbustehrad.cz/?fbclid=IwAR34YOfbCE3ypvXs3GXrS5uE9FCfTEX0iWLTJWeflYaYzbRoC9JUcfEt4aQ

Hra s rytmem, poslechové ukázky, domácí hud.nástroje

příloha 1. ročník – Posuvky 1

Takt 1. ročník

Úkol takt 1. ročník

Řešení takt 1. ročník

Takt 2. a 3. ročník

Úkol takt 2. a 3. ročník

Řešení 2. a 3. ročník

Opakování not – 1. -3. ročník:

Opakování not 1. ročník

Opakování not 2. ročník

Opakování not 3. ročník

příloha prezentace pro 4. ročník – Přehled stupnice

Samostatný pracovní list pro 4. ročník, č. 1

Samostatný pracovní list pro 4. ročník, č. 2 

Nová prezentace TVP 4 (k datu 15.4. 2020)

Prezentace – K hudbě v období baroka a J. S. Bach pro 4. ročník

Prezentace – Barokní skladatel Antonio Vivaldi, k 20 a 21. 4. 2020, pro 4.ročník

Video pro 4. ročník, Klavírní seminář a Hudební dílnu:

https://www.leosjanacek.eu/pexeso/?fbclid=IwAR2Qbe30bYdIV2PnxosNbX8a2iZznQcYDT3svJy13dkM9neLvB6R2D8vnwo

Kvintový kruh – výklad: https://www.youtube.com/watch?v=fqpsYaOPZss&fbclid=IwAR0x6SyjiTsFcXobZPFeeg7Lb8CmjSMGVObBgfo_Gj8eDsfuUHE3vbt2lDg

Kvintový kruh – procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=cmpR2d8RlDw&t=17s&fbclid=IwAR0CneAfaLgc-jPEUEfWI7TIYNrogtWC5a3md-J_6kYoCD24xvJWU1Ll62g

Kvartový kruh – výklad: https://www.youtube.com/watch?v=vhzSsHvJ9bE&t=7s

Kvartový kruh – procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=BLu16R4_ixw&t=25s&fbclid=IwAR0JCzsLX5YaBsu0FDSEp7dyej9jYuywarijzE5I7KeKstod8wyizUVnbcI

Opakování + rytmus 1: https://www.youtube.com/watch?v=MEo0cqbPptI&fbclid=IwAR2zKDr6eqVurXpwaYIsuYqmys7y2K5FCMYP9-KNaH6kZCMb6INmqSNWAy8

Průzkum hudebního materiálu: https://www.youtube.com/watch?v=w9NQb0p95to&fbclid=IwAR2Qbe30bYdIV2PnxosNbX8a2iZznQcYDT3svJy13dkM9neLvB6R2D8vnwo

Italské názvosloví – tempa: https://www.youtube.com/watch?v=UEV0BFNUWBY&t=553s&fbclid=IwAR2l_nS2gc-oPe38nnkisiUtmrfBt-jcmudy4FJJ1Q-G4E9e38TYNPommxA

Kvintakordy – výklad: https://www.youtube.com/watch?v=0FhBqRp7qbo&fbclid=IwAR0PtVw4G-qZNpAVPxYQ-qiXaev2htbh62H6CQCpk134B546QLvGWrqTfsY

Kvintakordy – procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=XzWtRf6xdEE&fbclid=IwAR2mPzgqA1OfX1PYTFVZmtf3AVjTDJu4W2ugOwkju-KhcHZi–b66cVj4kY

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor – Tanec

Vylušti dvě křížovky s pojmy, které jsou vám známy z výuky s paní učitelkou. Zkuste si pojmy zopakovat a křížovky vyluštit. Tajenku zasílejte na mail: marie.kollnerova@zusopava.cz

Křížovka pro mladší žáky TO

Křížovka pro starší žáky TO

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Literárně dramatický obor – Divadlo – herectví

Přílohy p. uč. MgA. Daniel Volný:

příloha – NeVina

příloha – Hodinářka Pružinka

příloha – Malý princ

Přílohy p. uč. Jakub Stránský:

příloha – Na útěku

příloha – Výlet

příloha – Pohádka psí

příloha – Tábor

příloha – Pohádka vodnická

příloha – Študáci a kantoři

příloha – O princezně solimánské