Zpívat mohou na ZUŠ všichni

Sborové zpívání má na ZUŠ dlouhou tradici. Vedle možnosti studovat přímo Sborový zpěv mají i žáci ostatních studijních zaměření možnost věnovat se zpívání ve sboru. Pro tyto žáky letošní nabídku tvoří Pěvecký sbor (vede Bc. Barbora Grygerová) a sbor Luscinia. Nově je v nabídce volitelných předmětů také Muzikálový pěvecký sbor a Pěvecký sbor pro orchestry a soubory.

Sbor Školy malých muzikantů je určen pro nejmenší. Mohou si jej zvolit všichni žáci, kteří navštěvují Školu malých muzikantů (ve věku 5-7 let).

Pěvecký sbor (vede paní učítelka Grygerová) je primárně určen pro žáky klavírního oddělení, ale vítáni jsou žáci i jiných oborů. Sbor je koncipován tak, aby žáky zpívání bavilo. Repertoár sboru je tvořen především moderními a populárními písněmi. Žáci si mohou sami vybrat repertoár a případně písně i sami doprovodit.

Sbor Luscinia, který má za sebou 25letou historii na Mendelově gymnáziu, bude pokračovat na ZUŠ pod vedením úspěšného dirigenta Mgr. Jiřího Slovíka. Luscinia je součástí studia sborového zpěvu. Do sboru se ale mohou přihlásit všichni žáci hudebního oboru od 5. ročníku výše. Přijetí do sboru je podmíněno výběrem dirigenta.